arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Terze, Ružica: Osnovne značajke predloženog sustava doplatka za djecu
 • Manojlović, mr. Darko: Novi certifikacijski znak
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković,Josip: Poslovni podatci

Porezi općenito

 • Putrić - Belić, Nada: Odgovornost društva osoba i fizičkih osoba za porezne obveze

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Revizija

 • Tušek, mr. Boris: Revizorovo izvješće o financijskim izvještajima

Mirovinsko osiguranje

 • Friganović, Milivoj: Obveze za mirovinsko osiguranje u 1999. godini

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak, dr. Višnja: Mogu li mala i srednja poduzeća plivati u recesiji ?
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 61. do 90. dana/

Istraživanja

 • Krtalić, mr. SandraKersan - Škrabić, mr. Ines: Povezanost deficita bilanci tekućih transakcija i deficita proračuna u tranzicijskim zemljama
 • Bahtijarević - Šiber, dr. Fikreta: Izvori stresa u suvremenim radnim uvjetima

Poslovanje s inozemstvom

 • Pauković, Biserka: Europska unija produžila trgovinske povlastice do kraja 1999. godine

Gospodarsko pravo

 • Momčinović, mr.sc. Hrvoje: Obveze iz ugovora o djelu
 • Eraković, mr. sc. Andrija: Vrijeme ispunjenja obveze

Kolektivni ugovori

 • Bošković, mr. Zvonimir: Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Porez na dodanu vrijednost

 • Javor, Ljubica: Ispravak pretporeza kod promjene oporezivanja

Financije - računovodstvo

 • Veselovac, Martina Darinka: Mjenica kao instrument osiguranja plaćanja