arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 22/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Pripreme za izradu financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 1999. godinu

 • Paić - Ćirić, Mirjana: Naknade, doprinosi i članarine
 • Štahan, Mladen: Financijska izvješća za 1999. godinu u svjetlu novih MRS-ova
 • Štahan, Mladen: Cilj i značaj priprema za izradu financijskih izvješća
 • Štahan, Mladen: Primjena načela opreznosti u financijskim i poreznim izvješćima
 • Soldo, mr. Stjepan: Pripreme i provedba godišnjeg popisa imovine i obveza
 • Mecner, Josip: Pripreme za konačan obračun PDV-a za 1999. godinu
 • Guzić, mr. Šime: Pripreme za porez na dobit za 1999. godinu
 • Baica, mr. Zdravko: Pripreme za izradu financijskih izvješća neprofitnih organizacija
 • Guzić, mr. Šime: Provjera knjigovodstvenih evidencija i poslovnih knjiga

Financije - računovodstvo

 • Koprivčić, Zvonko: Prethodna provjera dužnika - ispitivanje boniteta poslovanja i sposobnosti plaćanja
 • Mecner, Josip: Knjigovodstveno evidentiranje trgovačke robe

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak, dr. Višnja: Što poduzeća trebaju raditi da bi opstala u deflaciji
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Mirovinsko osiguranje

 • Mrša, Vlatko : Primjena Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Rismondo, mr. sc. Mihovil: Uvođenje mirovinskog osiguranja na temelju kapitalizacije

Posebni porezi

 • Račevska, Mirjana: Oporezivanje duhanskih proizvoda

Tržište vrijednosnica

 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u listopadu
 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu

Poslovanje s inozemstvom

 • Spevec, Olga: Prijam Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju

Poslovne informacije

 • Čizmić, mr.sc. Jozo: Industrijsko vlasništvo kao okvir za poticanje i planiranje na području inventivne djelatnosti
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Staničić, dr. sc. Mladen: Hrvatske u ili izvan Europe 21. stoljeća?

Porez na dohodak

 • Paić - Ćirić, Mirjana: Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće i druge pripreme za godišnji obračun poreza na dohodak

Porezni nadzor i pravna sredstva u sustavu PDV-a

 • Koprivičić, Zvonko: Primjena nulte stope PDV-a u ugostiteljstvu

Istraživanja

 • Dogan, dr.Dino Ivan: Borba za vodeću poziciju

Porezi općenito

 • Đikandić, Desanka: Oporezivanje naknada sucima i sucima porotnicima za izlazak na očevid

Gospodarsko pravo

 • Barbić, dr.sc. Jakša: Nekorištene tužbe zbog izigravanja vjerovnika u pravu društava i obveznom pravu

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Usklađivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Radni odnosi

 • Knežević, Nikola: Prestanak ugovora o radu po sili zakona

Revizija

 • Stajališta Državnog inspektorata
 • . . . Kontrola ulova, prometa, kakvoće i usluživanja morske ribe i drugih morskih organizama

Zdravstveno osiguranje

 • Đukanović, Ljubica: Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju