arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Financijska izvješća poduzetnika za 1998.godinu

 • Štahan,Mladen: Godišnje izvješće
 • Mirko,mr. Jurković: Izvanredni rashodi
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Godišnji obračun doprinosa, naknada i članarina
 • Baica,mr.Zdravko: Izvanredni prihodi
 • Baica,mr.Zdravko: Primjer računa dobitka i gubitka
 • Baica,mr.Zdravko: Porez na dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja
 • Baica,mr.Zdravko: Ostali podatci
 • Soldo,mr. Stjepan: Obveza sastavljanja i sadržaj financijskih izvješća
 • Mirko,mr. Jurković: Poslovni rashodi
 • Štahan, Mladen: Izvješće o novčanim tijekovima
 • Baica,mr.Zdravko: Prihodi od financiranja
 • Soldo,mr. Stjepan: Raspored dobitka i nadoknada gubitka
 • Sikavica, Marija: Sastavljanje bilance
 • Baica, mr.sc. Zdravko: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 1998. godinu
 • Štahan,Mladen: Izvješća za potrebe upravljanja i nadzora
 • Baica,mr.Zdravko: Poslovni prihodi
 • Baica,mr.Zdravko: Dobit financijske godine
 • Mirko,mr. Jurković: Financijski rashodi
 • Baica,mr.Zdravko: Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja
 • Štahan,Mladen: Bilješke uz temeljna financijska izvješća
 • Tušek, mr.sc. Boris: Elementi financijskih izvješća
 • Baica,mr.Zdravko: Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

Gospodarsko pravo

 • Pogarčić, Zdenka: Pravila o izuzimanju od ovrhe i ograničenju ovrhe

Obrtnici

 • Mahović, mr. Mirjana: Godišnja porezna prijava obrtnika za 1998. godinu
 • Obrt i umirovljenici - Stajalište Ureda za zakonodavstvo

Mirovinsko osiguranje

 • Obrt i umirovljenici - Stajalište Ureda za zakonodavstvo
 • Perić, Slavica: Plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje
 • Gulin, Božidar: Osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje posebnih kategorija osiguranika

Porez na dodanu vrijednost

 • Javor, Ljubica: Izlazak poreznih obveznika iz sustava poreza na dodanu vrijednost

Prilozi

 • Uputa za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 1998. godinu

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Značenje eura za europske i američke banke i kompanije

Posebni porezi

 • Koprivčić, Zvonko: Posebni porezi - dostava godišnjih izvješća

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 1. do 30. dana/

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Plaćanje predujma poreza na dohodak po odbitku u 1999. godini
 • Mahović,mr. Mirjana: Godišnja porezna prijava obrtnika za 1998. godinu
 • Brdovnik, Vesna: Godišnja porezna prijava građana za 1998. godinu

Tržište vrijednosnica

 • Naglić,Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u prosincu 1998.
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u prosincu 1998. godine

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Pravilnik o minimalno - tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

Financije - računovodstvo

 • Tušek, mr.sc. Boris: Novi Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 1, 14 i 34)
 • Kosijer, Miloš: Neke značajke financijskih izvještaja u poljoprivredi i zadrugarstvu

Istraživanja

 • Škare, dr. Marinko: Naznake opće krize hrvatskog bankarskog sustava u 1999. godini

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Porez na dobit

 • Zaštitna kamata za 1998. godinu
 • Guzić,mr. Šime: Prijava poreza na dobit za 1998. godinu

Porezni nadzor i pravna sredstva u sustavu PDV-a

 • Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost

Poslovanje s inozemstvom

 • Anđel, Marta : Tečajevi egzotičnih valuta