arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 19/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Staničić, dr. sc. Mladen: Hrvatska pred dvostrukom integracijom ?
 • Smiljan, Ivica: Neke mogućnosti izlaska iz gospodarske krize
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Rajko, Ljerka: Trgovina, poljoprivreda, turizam

Tržište vrijednosnica

 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u rujnu

Posebni porezi

 • Amidžić - Peročević, Katica: Poseban porez na luksuzna dobra

Poslovanje s inozemstvom

 • Jakovčević, Tonči: Devizno i kunsko poslovanje stranih fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr. Višnja: Mijenja se njemački računovodstveni sustav
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Porezi općenito

 • Martinović, SnježanaMarčec, Nenad: Autorska naknada za korištenje glazbe

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Porez na dodanu vrijednost

 • Javor, Ljubica: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost i uvođenje nulte stope

Bankarstvo

 • Jurak, Zoran: Obvezna rezerva banaka i štedionica u stranoj valuti

Mirovinsko osiguranje

 • Kačić, Smiljana: Staž osiguranja s povećanim trajanjem
 • Janeš, Željko: Mirovinsko osiguranje člana uprave trgovačkog društva

Gospodarsko pravo

 • Knežević, Nikola: Neka pitanja iz primjene zakonskih propisa o porodnom dopustu
 • Slovinić, Jerko: Obveza zasnivanja radnog odnosa člana uprave trgovačkog društva

Kolektivni ugovori

 • Šegić, mr.sc. Desanka: Kolektivni ugovori

Istraživanja

 • Čizmić, mr.sc. Jozo: Bitne značajke ugovora o Know - How

Financije - računovodstvo

 • Tušek, mr.sc. Boris: Računovodstvo nekretnina, postrojenja i opreme