arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 17/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Istraživanja

 • Batarelo, mr.sc. Željko: Analiza točke pokrića kao sredstvo otkrivanja neiskorištenih potencijala
 • Škare, dr.sc, Marinko: Odrednice razvoja poduzeća u uvjetima tranzicije hrvatskog gospodarstva

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr. Višnja: Poljoprivreda središnje Europe prepreka ulasku tih zemalja u EU
 • Špiljak, dr. Višnja: Menadžment: Problem dodane vrijednosti

Financije - računovodstvo

 • Guzić, mr.sc. Šime: Predaja financijskih izvješća poduzetnika u sudski registar

Gospodarsko pravo

 • Giunio, mr.sc. Miljenko: Valutne klauzule u propisima i praksi

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Čizmić,mr.sc.Jozo: Novim zakonima do međunarodne gospodarske integracije
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Manojlović,mr. Darko: Inspekcijske službe objedinjene u Državnom inspektoratu

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Porez na promet nekretnina

 • Ivanović, Mladen: Prijenos prava vlasništva pravnim poslom sklopljenim prije stupanja na snagu Zakona o porezu na promet nekretnina

Plaće i naknade plaća

 • Putrić - Belić, Nada: Koje su najnovije posljedice neplaćanja doprinosa
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun propisanih obveza iz plaća i određenih primitaka
 • Šegić, mr. sc. Desanka: Rast plaća službenika i namještenika u 1999. godini

Mirovinsko osiguranje

 • Šašić - Šojat, Ana: Izaslani zaposlenici u sustavu mirovinskog osiguranja

Porezi općenito

 • Vukić, mr.sc. Nikola: Porezno jamstvo

Tržište vrijednosnica

 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu

Zdravstveno osiguranje

 • Bartulović, Ninoslav: Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Đukanović, Ljubica: Nadoknada plaće za vrijeme porodnog dopusta

Bankarstvo

 • Jurak, Zoran: Devizno poslovanje banaka u svjetlu promijenjenih odluka središnje banke

Poslovanje s inozemstvom

 • Ibrišimović, Franjo: Privremeni uvoz robe