arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Mirovinsko osiguranje

 • Friganović, Milivoj: Korisnici mirovine i razni oblici stjecanja dohotka
 • Šašić - Šojat, Ana: Novine u vođenju matične evidencije
 • Rismondo, mr. sc. Mihovil: Uvođenje mirovinskog osiguranja na temelju kapitalizacije

Financije - računovodstvo

 • Koprivčić, Zvonko: Ubrzanje postupka naplate tražbina

Gospodarsko pravo

 • Bošković, mr.sc. Zvonimir: Ustanove u sustavu zaštite na radu i zaštite od požara - aktualna pitanja
 • Momčinović, mr.sc. Hrvoje: Mjenično jamstvo (aval ) i protestiranje mjenice

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak, dr. Višnja: Europski pogled: Do sada je bilo dobro
 • Špiljak, dr. Višnja: Američki pogled na euro: Euro nije neuspješan - još

Tržište vrijednosnica

 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u svibnju
 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković,Josip: Poslovni podatci

Porez na dodanu vrijednost

 • Mecner, Josip: Aktualna pitanja primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Polugodišnja financijska izvješća

 • Štahan, Mladen: Uloga računovođe u zaštiti financijske stabilnosti poduzetnika
 • Guzić, mr. Šime: Potreba i mogućnosti sastavljanja prijave poreza na dobit tijekom godine
 • Guzić, mr. Šime: Polugodišnji financijska izvješća poduzetnika
 • Štahan, Mladen: Polugodišnja financijska izvješća za potrebe upravljanja, nadzora i vlasnika
 • Mićin, Kristina: Financijska izvješća osiguravajućih društava
 • Miličević, mr. Stipe: Financijska izvješća investicijskih fondova
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Doprinosi, naknade i članarine

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Djelatnost putničkih agencija

Carine

 • Cukrov, Oskar: Usluge u svezi s uvozom dobara te utvrđivanje carinske i porezne osnovice

Platni promet

 • Baica, mr. Zdravko: Polugodišnja financijska izvješća neprofitnih organizacija

Zdravstveno osiguranje

 • Đukanović, Ljubica: Novi način ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Razgraničenje između nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 271. - 300. dana/

Istraživanja

 • Petrović, NikolaŽganec, dr. Srećko: Vrednovanja dionica s obzirom na pokazatelj profitabilnosti glavnice
 • Deželjin, dr.sc. Jadranka: Poduzetnik - utemeljitelj novog poduzeća

Poslovanje s inozemstvom

 • Jakovčević, Tonči: Međunarodne poštanske uputnice