arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi općenito

 • Smirčić, Božo: Redoslijed naplate poreza

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Izmjene u oporezivanju dohotka

Tržište vrijednosnica

 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u travnju 989.
 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u travnju 1998.

Financije

 • Čerin, mr. Mirjana: Ostvarenje Državnog proračuna u 1997. godini s osvrtom na planirani proračun za 1998. godinu
 • Orešković, Josip: Usmjeravanje sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja
 • Jakovčević, Tonči: Tekući račun

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Martinović, Džamonja Dragica: Europska unija pomaže restrukturirati čelični sektor zemalja Srednje i Istočne Europe
 • Kelebuh, mr. Ivan: Hrvatska gospodarska kretanja početkom 1998. godine
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Abramović, Ljerka: Uz Zakon o grobljima

Poslovanje s inozemstvom

 • Spevec, Olga: Novosti u trgovini s inozemstvom
 • Anđel, mr. Marta: Kretanje deviznog tečaja za njemačku marku od 1945. do 1998. godine

Ugostiteljstvo

 • Ladešić-Masnec Koraljka: Novi minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

Doprinosi

 • Obračunavanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: 2098: Porezna odiseja
 • Kržić, Berislav: Spajanja i akvizicije su hit
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Gospodarsko pravo

 • Vučić, dr. Petar: Isplata mjenice prema međunarodnom i domaćem pravu
 • Eraković, mr. Andrija: Likvidacija dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću
 • Marković, Nevenka: Prijenos poslovnih udjela

Istraživanja

 • Sikavica, dr. Pere: Virtualna organizacija

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 211.do 240.dana/

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Rismondo, mr. Mihovil: Istodobno korištenje mirovina iz različitih država

Porez na dodanu vrijednost

 • Lelas, Božo: Oporezivanje osobnih automobila
 • Mecner, Josip: Porez na dodanu vrijednost u knjigovodstvenim evidencijama

Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija