arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Martinović, Džamonja Dragica: Euro - prostor postaje stvarnost
 • Rašić, mr. Sanda: Generacije upravljanja industrijskim istraživanjem i razvojem
 • Staničić,dr.Mladen: Gospodarska suradnja zemalja Jugoistočne Europe
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Gospodarsko pravo

 • Lončarić, Antun: Proširenje primjene kolektivnog ugovora
 • Vučić, dr. Petar: Neka sporna pitanja glede prava potpisivanja naloga za plaćanje

Istraživanja

 • Kovačić, mr. Marinko: Formalna i neformalna distribucija moći u organizaciji
 • Sikavica, dr. Pere: Informacijska tehnologija i T - oblik organizacije

Poslovanje s inozemstvom

 • Giunio, mr. Miljenko: Mjere za sprječavanje pranja novca

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Stajališta Ministarstva gospodarstva

 • Stajališta Ministarstva gospodarstva

Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

Porez na dodanu vrijednost

 • Mecner, Josip: Porez na dodanu vrijednost u knjigovodstvenim evidencijama
 • Đikandić, Desanka: Porezni status samostalnih umjetnika

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 181.do 210.dana/

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Ujvary, György: Pravo na starosnu mirovinu
 • Bagarić, Nevenka: Osnove novog sustava mirovinskog osiguranja

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak,dr.Višnja: Veliki rizici - mali prinosi na novim tržištima
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji

Radni odnosi

 • Bošković, mr. Zvonimir: Volonterski rad
 • Knežević, Nikola: Evidencije u području rada

Financije

 • Kosijer, Miloš: Obračun zateznih kamata kod bilateralne kompenzacije
 • Veselovac, Martina Darinka: Isplata plaće u slučaju nelikvidnosti pravne i fizičke osobe