arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Obrtnici

 • Sikavica, MarijaPaić - Ćirić, Mirjana: Evidentiranje ulaznih i izlaznih računa kod obrtnika

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Žalac, mr. Nikola: Softverski agenti - pomoć u poslovanju

Tržište vrijednosnica

 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u ožujku 98.
 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku 1998.

Plaće i naknade plaća

 • Šegić, mr. Desanka: Statističko praćenje plaća i materijalnih prava u 1998. godini

Zdravstveno osiguranje

 • Đukanović Ljubica: Participacija u troškovima zdravstvene zaštite

Istraživanja

 • Myftari, Isa: Budžetiranje kao instrument upravljanja poslovanjem poduzeća
 • Bahtijarević - Šiber, dr. Fikreta: Informacijska tehnologija i upravljanje ljudskim potencijalima
 • Žuvela, Mladen: Koncesije

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak,dr.Višnja: Jedan svijet - jedna Općeprihvaćena računovodstvena načela?

Poslovanje s inozemstvom

 • Jakovčević, Tonči: Upotreba i evidencija obrazaca za obavljanje mjenjačkih poslova

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 151.do 180.dana/

Porez na dodanu vrijednost

 • Barac, Zdravka: Izvoz i uvoz dobara u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Javor, Ljubica: Odšteta u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Doprinosi

 • Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Financije

 • Guzić, mr. Šime: Konsolidacija financijskih izvješća

Posebni porezi

 • Lovrić, Ivan: Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo