arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porez na dodanu vrijednost

 • Mahović,mr. Mirjana: Podnošenje prijave PDV za prvo tromjesečno obračunsko razdoblje
 • Barac,Zdravka: Agencijske usluge u turizmu u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Poslovanje s inozemstvom

 • Kovačić,Mirjana: Unos dobiti u zemlju i prijenos dobiti u inozemstvo

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Ivanović, Mladen: Djelatnost udruge
 • Lončarek, Davor: Uloga Međunarodnog monetarnog fonda u svjetskim financijama

Porez na dobit

 • Uputa za obradu prijava poreza na dobit za 1997. godinu

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje dohotka od imovine kojeg ostvaruju fizičke osobe

Gospodarsko pravo

 • Slovinić,Jerko: Sazivanje glavne skupštine
 • Hercigonja, Jasminka: Prava radnika u dane Uskrsa

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Računovođe "kroje" ekonomske rezultate
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak,dr.Višnja: Jagma za dionicama

Bankarstvo

 • Bušac, Boris: Planiranje kapitala banke

Financije

 • Babić,dr. Zoran: Model otplate zajma varijabilnim anuitetom
 • Sikavica,MarijaPaić-Ćirić,Mirjana: Nove osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje

 • Sikavica Marija i Paić- Ćirić Mirjana: Nove osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Istraživanja

 • Kovačić,mr. Marinko: Strategija razvitka novih proizvoda

Kolektivni ugovori

 • Lončarić,Antun: Kolektivni ugovor o iznosu najniže plaće

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 121.do 150.dana/