arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Tržište vrijednosnica

 • Srpak Krunoslav: Na Varaždinskom tržištu vrijednosnica redizajniran indeks VIN

Porez na dodanu vrijednost

 • Mahović,mr.Mirjana : Obračun poreza na potrošnju u ugostiteljstvu
 • Javor,Ljubica: Humanitarne organizacije u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Porez na dobit

 • Guzić,mr.Šime: Izmjene Pravilnika o porezu na dobit za 1997.

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Gulin,Božidar: Plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje posebnih kategorija osiguranika
 • Janeš,Željko: Osnovica za plaćanje mirovinskog osiguranja samostalnih privrednika

Revizija

 • Štahan,Mladen: Skraćena revizija

Poslovanje s inozemstvom

 • Pauković,Biserka: Trgovinske povlastice za Hrvatsku u 1998. godini

Prikazi iz inozemne literature

 • Kržić,Berislav: Najčešće pogreške pro prodaji
 • Špiljak,dr.Višnja: U Britaniji su nova računovodstvena pravila za male kompanije
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Boban,Željka: Osnovne značajke Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova
 • Staničić,dr.Mladen: Značaj razvoja ruralnih područja
 • Vjekoslav, Živko: Pravo na invalidninu i opskrbninu
 • Naglić,mr.Vjekoslav: Normativno uređenje i nadzor banaka u Njemačkoj
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 61. do 90. dana/

Financije

 • Lozić,Veronika: Program statističkih istraživanja o poslovanju poduzetnika u 1998. godini
 • Balogović,Ivica: Postupak nabave roba i usluga i ustupanja radova

Gospodarsko pravo

 • Nalis,Milena: Gospodarsko-socijalno vijeće

Bankarstvo

 • Jakovčević,Tonči: Model protokola - međubankovna crna lista

Istraživanja

 • Popović,dr.Žarko: Tržišna prognoza u razvojnim studijama
 • Pavlović,dr.Josip: Indeksi cijena i mjerenje stupnja inflacije