arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porez na dohodak

 • Lelas,Božo: Oporezivanje otpremnina prema Zakonu o radu
 • Popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dohodak za 1997. godinu

Platni promet

 • Brdovnik,Vesna: Mogućnosti plaćanja gotovim novcem kod fizičkih osoba

Poslovanje s inozemstvom

 • Lakić,Maja: Mjenjačko poslovanje

Plaće i naknade plaća

 • Paić-Ćirić,Mirjana: Novi doprinosi iz i na plaću
 • Šegić,mr.Desanka: Politika plaća u 1998. godini

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 31. do 60. dana/

Prikazi iz inozemne literature

 • Kržić,Berislav: Što su derivti i čemu služe?
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak,dr.Višnja: Međunarodni monetarni fond donosi kaos na svjetskim tržištima
 • Špiljak,dr.Višnja: Liberalizacija financijskih usluga na svjetskom tržištu
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji

Stajališta Ministarstva gospodarstva

 • Stajališta Ministarstva gospodarstva

Gospodarsko pravo

 • Hercigonja, Jasminka: Način korištenja prava u zaštiti majčinstva
 • Slovinić,Jerko: Osnivanje privatizacijskih fondova

Tržište vrijednosnica

 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica
 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi

Financije

 • Relja,Davor: Trgovanje obveznicama
 • Kabić,SerđoLukeš-Petrović,MajaUzur,Nataša: Bitne odrednice Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 1998. godinu

Poslovne informacije

 • Ivanović,Mladen: Obrasci i način vođenja registra udruga i registra stranih udruga
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Bečić,Emira: Način uvođenja sustava strateškog planiranja
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Bankarstvo

 • Bušac,Boris: Funkcije kapitala u banci
 • Belak,dr.Vinko Kolaković,Marko: Efikasnost organizacije i reinženjering hrvatskih banaka

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Rismondo,mr. Mihovil: Novi ugovori o socijalnom osiguranju s Austrijom i Makedonijom

Istraživanja

 • Kovačić,mr.Marinko: Odnosi s javnošću kao segment poslovne politike