arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 24/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije

 • Šegić, mr. Desanka: Isplata prigodnih nagrada, božićnica i poklona djeci
 • Radošević, mr. Dubravko: Slobodno poduzetništvo i državna intervencija u poticanju izvoza iz Hrvatske

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Porezi općenito

 • Porez na tvrtku - propisi i praksa
 • Putrić - Belić, Nada: Odgovornost društava kapitala za porezne obveze

Tržište vrijednosnica

 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u studenome 98.
 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u studenom 1998.

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Manojlović, mr. Darko: Postupak utvrđivanja minimalno tehničkih uvjeta poslovnih prostora u kojima se obavlja trgovina
 • Staničić, dr. Mladen: Hrvatska i Srednjoeuropska inicijativa

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Banke se pripremaju za euro
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Istraživanja

 • Sikavica, dr. Pere: Reinženjering poslovnih procesa (BPR)
 • Kovačić, mr. Marinko: Pravno uređenje i ekonomski aspekti intelektualnog vlasništva

Bankarstvo

 • Jurak, Zoran: Obvezna rezerva banaka i štedionica u stranoj valuti

Ugostiteljstvo

 • Sikavica Marija i Paić- Ćirić Mirjana: Uvjeti obavljanja i oporezivanja ugostiteljske djelatnosti obrtnika

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić - Peročević, Katica: Oporezivanje manjkova porezom na dodanu vrijednost
 • Amidžić - Peročević, Katica: Oporezivanje prigodnih poklona
 • Barac, Zdravka: Što donose izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Gospodarsko pravo

 • Mršić, mr. Gordana: Zabrana obrta
 • Slovinić, Jerko: Pripajanje društva s ograničenom odgovornošću

Poslovanje s inozemstvom

 • Javor, LjubicaKovačić, Mirjana: Produženi rokovi naplate
 • Pauković, Biserka: Nove članice ATA sustava u 1998. godini

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje određenih inozemnih dohodaka tuzemnih poreznih obveznika
 • Putrić- Belić, Nada: Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Obrtnici

 • Mahović, mr. Mirjana: Utvrđivanje dohotka od imovine fizičkih osoba