arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 22/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Pripreme za izradu financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 1998. godinu

 • Paić - Ćirić, Mirjana: Pripreme za konačni godišnji obračun poreza na dohodak
 • Soldo, mr. Stjepan: Pripreme i provedba godišnjeg popisa imovine i obveza
 • Štahan, Mladen: Različitost i povezanost financijskih i poreznih izvješća
 • Guzić, mr. Šime: Pripreme za obračun poreza na dobit
 • Štahan, Mladen: Potreba i značenje izvješća tijekom godine za potrebe upravljanja
 • Jurković, mr. Mirko: Promjene u postojećim i novi Međunarodni računovodstveni standardi
 • Mecner, Josip: Pripreme za konačni obračun poreza na dodanu vrijednost
 • Štahan, Mladen: Sustav internih računovodstvenih kontrola
 • Baica, mr. ZdravkoJurković, mr. Mirko: Utvrđivanje rezultata poslovanja
 • Baica, mr. Zdravko: Pripreme za izradu financijskih izvješća neprofitnih organizacija
 • Tušek, mr. Boris: Utvrđivanje vrijednosti bilančnih pozicija i financijski rezultat
 • Guzić, mr. Šime: Kontrola primjene MRS-ova i usvojenih računovodstvenih politika

Ugostiteljstvo

 • Ladešić-Masnec Koraljka: Pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu

Tržište vrijednosnica

 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu 1998.
 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u listopadu 98.

Radni odnosi

 • Hercigonja, Jasminka: Radnopravni status zaposlenika za vrijeme pritvora i izdržavanja kazne zatvora

Financije

 • Relja, Davor: Utjecaj globalizacije svjetskih financija na tržišta kapitala

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Bankarstvo

 • Jurak, Zoran: Uvođenje depozita na inozemne financijske kredite, devizne dopozite i izdane garancije

Istraživanja

 • Bahtijarević Šiber, dr. Fikreta: Prednosti i nedostaci intervjua kao selekcijske metode
 • Kovačić, mr. Marinko: Industrijska demokracija u novim poslovnim okolnostima

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Foretić, Davorka: Izmjene i dopune Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Platni promet

 • Veselovac, Martina Darinka: Načini podmirivanja obveza kod obrtnika

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić - Peročević, Katica: Izdavanje računa u maloprodaji
 • Javor, Ljubica: Servisna djelatnost u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak, dr. Višnja: Kamo s viškom novca?
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kržić, Berislav: Je li svjetska tržišta zadesila katastrofa?

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Mrša, Vlatko: Primjena Zakona o mirovinskom osiguranju

Gospodarsko pravo

 • Pogarčić, Zdenka: Predmet ovrhe radi naplate novčane tražbine
 • Marković, Nevenka: Imenovanje i opoziv uprave u društvu s ograničenom odgovornošću

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. Jemrić, Igor: Statističko istraživanje o uslugama u međunarodnom prijevozu