arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 20/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Kržić, Berislav: Marketinške niše
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr. Višnja: Vođenje financija i računovodstva u zajedničkom centru za cijelu kompaniju

Kolektivni ugovori

 • Rožman, Krešimir: Odnos kolektivnog ugovora i drugih izvora prava

Istraživanja

 • Sikavica, dr. Pere: Složenost, formalizacija i centralizacija u organizaciji

Poslovne informacije

 • Rajko, Ljerka: Trgovina hranom
 • Staničić, dr. Mladen: Tranzicija i globalizacija - iskustva zemalja Srednje i Istočne Europe
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Bošković, mr. Zvonimir: Nacionalna klasifikacija zanimanja
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Mrša, Vlatko: Primjena novoga Zakona o mirovinskom osiguranju

Posebni porezi

 • Amidžić-Peročević,Katica: Izmjene Zakona o posebnom porezu na alkohol

Financije

 • Čerin, mr. Mirjana: Ostvarenje Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju siječanj - lipanj 1998.
 • Relja,Davor: Obveznice u Republici Hrvatskoj
 • Soldo, mr. Stjepan: Obračun troškova zaliha

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje određenih tuzemnih dohodaka inozemnih poreznih obveznika

Bankarstvo

 • Jakovčević, Tonči: Banke na Internetu
 • Brenko, SuzanaOstojić, Ivan: Primjena Zakona o štedno - kreditnim zadrugama
 • Bušac, Boris: Supervizorski i porezni tretman rezerviranja za rizike u bankama

Poslovanje s inozemstvom

 • Spevec, Olga: Promjene u sustavu obavljanja trgovine s inozemstvom

Računovodstvo

 • Soldo, mr. Stjepan: Obračun troškova zaliha

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić - Peročević, Katica: Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na predujmove

Gospodarsko pravo

 • Rožman, Krešimir: Odnos kolektivnog ugovora i drugih izvora prava
 • Knežević, Nikola: Štrajk u radno - pravnom sustavu Republike Hrvatske

Radni odnosi

 • Knežević, Nikola: Štrajk u radno pravnom sustavu Republike Hrvatske

Revizija

 • Tušek, mr. sc., Boris: Revizijski dokazi