arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financijska izvješća poduzetnika za 1997.godinu

 • Sikavica, Marija: Sastavljanje bilance
 • Mirko,mr. Jurković: Utvrđivanje troškova i rashoda
 • Soldo,mr. Stjepan: Utvrđivanje dobitka ili gubitka
 • Štahan,Mladen: Bilješke uz temeljna financijska izvješća
 • Tušek, Boris: Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda prilikom sastavljanja financijskih izvješća
 • Soldo,mr. Stjepan: Raspored dobitka ili nadoknada gubitka
 • Baica,mr.Zdravko: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Štahan,Mladen: Godišnje izvješće i izvješća za skupštinu
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun doprinosa, naknada i članarina
 • Baica,mr.Zdravko: Utvrđivanje prihoda
 • Štahan,Mladen: Sastavljanje izvješća o novčanim tijekovima
 • Soldo,mr. Stjepan: Formalni i stvarni razlozi sastavljanja financijskih i poreznih izvješća

Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 1997. godinu

 • Mecner,Josip: Bilješke uz financijska izvješća
 • Baica,mr.Zdravko: Račun prihoda i rashoda
 • Mecner,Josip: Sastavljanje bilance
 • Baica,mr.Zdravko: Provedba rezultata popisa imovine i obveza
 • Baica,mr.Zdravko: Posebnosti obavljanja gospodarske djelatnosti
 • Mecner,Josip: Knjigovodstvo neprofitnih organizacija

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 1. do 30. dana/

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji

Porez na dobit

 • Guzić,mr. Šime: Konačni obračun poreza na dobit za 1997. godinu

Platni promet

 • Grabovac, Gordana: Uvjeti i način plaćanja gotovim novcem

Porez na dodanu vrijednost

 • Guzić,mr.Šime: Sastavljanje prve prijave poreza na dodanu vrijednost

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Porez na promet

 • Amidžić-Peročević,Katica: Oporezivanje inventurnih razlika
 • Mecner, Josip: Konačni obračun poreza na promet proizvoda i usluga za 1997. godinu

Financije

 • Paić-Ćirić,Mirjana: Novi uplatni računi

Poslovne informacije

 • Staničić,dr.Mladen: Hrvatsko gospodarstvo u 1997. godini i izgledi za 1998. godinu
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Poslovanje s inozemstvom

 • Vrbanić,Božena: Nadzor kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu

Istraživanja

 • Perišin,akademik Ivo: O značenju i strukturi zanemarene zone financijskih odnosa
 • Prus,Marijan: Uz Zakon o športu

Posebni porezi

 • Lovrić,Ivan: Posebni porez na repromaterijal za proizvodnju bezalkoholnih pića
 • Paić-Ćirić,Mirjana: Godišnji obračun posebnih poreza i poreza na potrošnju za 1997. godinu

Tržište vrijednosnica

 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica
 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u prosincu 1997.

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Godišnja porezna prijava građana za 1997. godinu
 • Mahović,mr. Mirjana: Godišnja porezna prijava obrtnika za 1997. godinu