arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 19/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Šaban, mr. sc. Josip: Primjer ugovora o obavljanju računovodstvenih usluga
 • Sorić, Lidija: Zakon o državnim robnim zalihama
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Kovačić, mr. Marinko: Komunikacija kao faktor poboljšavanja radnih odnosa
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Istraživanja

 • Sikavica, dr. Pere: Organska nasuprot birokratske organizacije
 • Popović, dr. Žarko: Izbor i određivanje razvojnih ciljeva u poduzeću

Plaće i naknade plaća

 • Turković - Jarža, Lucija: Naknada za prehranu u tijeku rada jest plaća

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Mrša, Vlatko: Mirovine u prijelaznom razdoblju prema novom Zakonu

Platni promet

 • Veselovac, Martina Darinka: Akceptni nalog

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr. Višnja: Veliki gubici hedge fondova

Tržište vrijednosnica

 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u rujnu 98.
 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu 1998.

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Obrtnici

 • Putrić - Belić, Nada: Iskazivanje primitaka i izdataka pri otuđenju obrta

Financije

 • Hinšt, mr. sc.Zlatko: Utvrđivanje troškova i cijena prijevoza u putničkom prometu
 • Radošević, mr. Dubravko: Iskustva i pouke prijelaza s fiksnog na plivajući devizni tečaj
 • Kosijer, Miloš: Obračun kooperantskih odnosa u poljoprivrednim zadrugama

Poslovanje s inozemstvom

 • Karačić, Stanko: Nova deklaracija o carinskoj vrijednosti robe
 • Raič, Lada: Poslovanje preko kontokorentnog računa

Računovodstvo

 • Kosijer, Miloš: Obračun kooperantskih odnosa u poljoprivrednim zadrugama

Gospodarsko pravo

 • Lončarić, Antun: Kako osigurati brže rješavanje sudskih sporova