arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 18/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Ugostiteljstvo

 • Ladešić-Masnec Koraljka: Primjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o obrtu

Poslovne informacije

 • Fröbe, Milivoj: Usklađivanje doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava u 1998. godini
 • Rašić, mr. sc. Sanda: Strategija istraživanja i razvoja - veza sa strategijom poduzeća
 • Foretić, Davorka: Primjena Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr. Višnja: Koliko košta kontrola tokova kapitala
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Stajališta Državnog inspektorata

 • Stajališta

Poslovanje s inozemstvom

 • Maurović, dr. sc., Ljiljana: Utjecaj EURA na novčane transakcije prema pravilima Međunarodne trgovačke komore u Parizu
 • Spevec, Olga: Promjene u sustavu carinske zaštite od 1996. do 1998. godine

Porez na dodanu vrijednost

 • Barac, Zdravka: Porez na dodanu vrijednost pri zamjeni dijelova i strojeva ( automobila) u jamstvenom roku

Bankarstvo

 • Ognjenović, mr. Đurđica: Hrvatski sustav osiguranja štednih uloga

Istraživanja

 • Tušek, mr. sc. Boris: Revizijski i teorijski okvir kao ontološko određenje postupka revizije
 • Sikavica, dr. Pere: Procesna i timska organizacija

Kolektivni ugovori

 • Šegić, mr. Desanka: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

Financije

 • Kosijer, Miloš: Novčani poticaji i naknade u poljoprivredi i ribarstvu u 1998. god.

Cijene i trgovina

 • Sorić, Lidija: Vođenje popisa robe u trgovini na malo

Gospodarsko pravo

 • Ivanović, Mladen: Status stranaca u Republici Hrvatskoj

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Rismondo, mr. Mihovil: Utvrđivanje profesionalne nesposobnosti za rad i moguće posljedice po ugovor o radu