arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 16/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak, dr. Višnja: Inozemne investicije u Rusiju
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kržić, Berislav: Svi se prebacuju na posao sa zaštitnim fondovima

Porez na dodanu vrijednost

 • Javor, Ljubica: Predstavništva stranih osoba u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Polugodišnja financijska izvješća neprofitnih organizacija

 • Soldo, mr. Stjepan: Stjecanje vlastitih dionica

Porezi općenito

 • Vukić, mr. Nikola: Oporezivanje i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

Tržište vrijednosnica

 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u srpnju 98.
 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u srpnju 1998.

Financije

 • Čerin, mr. Mirjana: Ostvarenje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu
 • Štahan, Mladen: Mogućnosti naknadnog povećanja i smanjenja vrijednosti materijalne imovine i utjecaj na financijska izvješća

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Kelebuh, mr. Ivan: Hrvatska gospodarska kretanja u prvom polugodištu 1998. godine
 • Rašić, mr. Sanda: Istraživanje i razvoj u suvremenom poslovanju poduzeća
 • Slovinić, Jerko: Prikaz Zakona o igrama na sreću
 • Staničić, dr. Mladen: Strategija priključenja Hrvatske europskim integracijama

Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje autorskih honorara

Stajališta Državnog inspektorata

 • Stajališta

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 331. - 365. dana/

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Rismondo, mr. Mihovil: Sudska zaštita prava iz mirovinskog osiguranja

Gospodarsko pravo

 • Linta, Damir: Prikaz Zakona o postupku preuzimanja trgovačkih društava

Poslovanje s inozemstvom

 • Giunio, mr. Miljenko: Cesija ( novčana ) tražbine u trgovačkim društvima s inozemstvom

Istraživanja

 • Kovačić, mr. Marinko: Projektni management i matrična struktura
 • Škuflić, mr. Lorena: Stanje gospodarstva zemalja u tranziciji na pragu 21. stoljeća

Zdravstveno osiguranje

 • Đukanović Ljubica: Naknada plaće po propisima zdravstvenog osiguranja

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija