arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Neizbježan udar na Wall Streetu
 • Kržić, Berislav: Neki mitovi o poduzetništvu
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Istraživanja

 • Kovačić, mr. Marinko: Humani kapital kao sastavnica intelektualnog kapitala
 • Sikavica, dr. Pere: Recentni trendovi u organizaciji

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Polugodišnja financijska izvješća poduzetnika za 1998. godinu

 • Jurković, mr. Mirko: Utvrđivanje i iskazivanje troškova i rashoda
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun doprinosa, naknada i članarina
 • Sikavica, Marija: Sastavljanje bilance
 • Tušek, mr. Boris: Utvrđivanje vrijednosti imovine i obveza prema Međunarodnim računovodstvenim standardima
 • Baica, mr. Zdravko: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Soldo, mr. Stjepan: Utvrđivanje i iskazivanje dobitka ili gubitka
 • Baica, mr. Zdravko: Utvrđivanje i iskazivanje prihoda
 • Baica, mr. Zdravko: Dodatni podaci
 • Guzić, mr. Šime: Mogućnost podnošenja i izrada prijave poreza na dobit za polugodište
 • Štahan, Mladen: Izvješća za potrebe upravljanja i nadzora nad poslovanjem
 • Soldo, mr. Stjepan: Izvješća za potrebe poduzetnika i zbog statističkih istraživanja

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 271. - 300. dana/

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Staničić, dr. Mladen: Proširenje Europske unije i pouke za Hrvatsku
 • Abramović, Ljerka: Izmjene i dopune Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Stajališta Državnog inspektorata

 • Stajališta

Gospodarsko pravo

 • Pogarčić, Zdenka: Sudske pristojbe
 • Hercigonja, Jasminka: Pravo na godišnji odmor

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić, Peročević Katica: Porez na dodanu vrijednost pri uvoznim i izvoznim poslovima
 • Javor, Ljubica: Odbitak pretporeza kod fizičkih osoba - obveznika PDV-a

Poslovanje s inozemstvom

 • Amon, Franjo: Kalkulacije pri uvozu dobara

Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

Platni promet

 • Grabovac, Gordana: Izmjene u načinu plaćanja gotovim novcem
 • Veselovac, Martina Darinka: Način izmirenja obveza putem kompenzacije, asignacije, cesije i preuzimanja duga

Plaće i naknade plaća

 • Šegić, mr. Desanka: Porezno rasterećenje plaća i naknada tijekom 1998. i početkom 1999. godine

Financije

 • Foretić, Davorka: Mjerila za davanje suglasnosti općinama, gradovima i županijama za korištenje dotacija iz državnog proračuna
 • Maurović, dr. Ljiljana: Investicijski fondovi - nova filozofija ulaganja u Hrvatskoj

Polugodišnja financijska izvješća neprofitnih organizacija

 • Mecner, Josip: Računovodstvo i pravila procjene neprofitnih organizacija
 • Mecner, Josip: Utvrđivanje izdataka ( rashoda )
 • Baica, mr. Zdravko: Sastavljanje i predočavanje financijskih izvješća za razdoblje siječanj - lipanj 1998.
 • Baica, mr. Zdravko: Utvrđivanje prihoda

Tržište vrijednosnica

 • Naglić Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju 1998.
 • Srpak Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u svibnju 98.

Obrtnici

 • Ladešić- Masnec, Koraljka: Nakon izmjene propisa obrtnici mogu obavljati djelatnost putničke agencije

Mirovinsko i invalidsko osiguranje

 • Rismondo, mr. Mihovil: Temeljne smjernice reforme mirovinskog osiguranja

Kolektivni ugovori

 • Šegić, mr. Desanka: Zaključivanje kolektivnih ugovora