arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/1998

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porez na dohodak

 • Putrić- Belić, Nada: Kako se žaliti na rješenje o porezu na dohodak

Bankarstvo

 • Ognjenović, mr. Đurđica: Jedinstveni sustav rangiranja banaka
 • Pezer, mr. Blečić: Uz Zakon o štedno - kreditnim zadrugama

Porezi općenito

 • Mahović, mr. Mirjana: Povrat pogrešno i više uplaćenih sredstava poreza i drugih javnih prihoda

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Foretić, Davorka: Ustrojen je Državni inspektorat
 • Martinović, Džamonja Dragica: Strategija za unapređivanje poduzetništva - prioriteti za budućnost

Poslovanje s inozemstvom

 • Lakić, Maja: Mjere ograničavanja zaduženja u inozemstvu
 • Jemrić,mr. Igor: Inozemna izravna i portfolio ulaganja u Republiku Hrvatsku

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak,dr.Višnja: Bavi li se Odbor za međunarodne računovodstvene standarde uglavnom promlemima multinacionalnih korporacija?

Posebni porezi

 • Barac, Zdravka: Posebni porez na osvježavajuća bezalkoholna pića

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić- Peročević, Katica: Neka pitanja primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Mecner, Josip: Porez na dodanu vrijednost u knjigovodstvenim evidencijama

Ugostiteljstvo

 • Ladešić-Masnec Koraljka: Dopunjen je zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Gospodarsko pravo

 • Dupelj, dr. Željko: Dostava pismena prema Zakonu o radu
 • Pogarčić, Zdenka: Posredovanje

Istraživanja

 • Sikavica, dr. Pere: Mrežna organizacija

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 241. - 270. dana/

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun propisanih obveza iz plaća i određenih primitaka

Platni promet

 • Veselovac, Martina Darinka: Uporaba obrazaca platnog prometa