arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/1997

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Abramović, Ljerka : Uz Zakon o naknadi za oduzetu imovinu
 • Vukić, mr. Nikola: Oporezivanje motornih vozila
 • Amidžić - Peročević, Katica: Prijelaz poreznog obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit
 • Štiglec, Jasenka: Značajne izmjene u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kelebuh, mr. Ivan: Sustav i primjena Nacionalne klasifikacije djelatnosti
 • Orešković, Josip : Poslovni podaci
 • Lukeš Petrović, Maja; Kabić, Serđo; Uzur, Nataša: Provođenje Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 1997. godinu
 • Orešković, Josip : Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Šterc, Stjepan: Povlastice na području posebne državne skrbi
 • Lončarić, Antun : Terenski dodatak i naknada za odvojeni
 • Kržić, Berislav: Odabir pravne forme poduzeća
 • Knežević, Nikola: Posredovanje pri zapošljavanju učenika srednjoškolskih ustanova
 • Kržić, Berislav: Povezanost zaposlenosti i inflacije
 • Mahović, mr. Mirjana: Obveze obrtnika pri isplati plaća
 • Eraković, mr. Andrija: Stečajni razlozi i pokretanje stečajnog postupka
 • Gergorić, Ivica: Obavljanje platnog prometa s inozemstvom u efektivnom stranom novcu
 • Šašić - Šojat, Ana : Utvrđivanje mirovinske osnovice (M - 4Klp
 • Spevec Olga: Uvjeti za osnivanje predstavništva stranih osoba
 • Kovačić, mr. Marinko: Japanski koncept kvalitete kao izazov svjetskom gospodarstvu
 • Špiljak, dr. Višnja: Ruske banke nova vrsta ciklusa uspona i padova
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Jakovčević, Tonči: Sudbina stare devizne štednja
 • Ralašić, Marina: Kreditni rejting
 • Janeš, Željko: Osnovice za plaćanje MIO samostalnih privrednika