arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/1997

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Amidžić - Peročević, Katica: Oporezivanje manjkova
 • Veselovac, Darinka Martina: Popunjavanje čeka, mjenice i akceptnog naloga
 • Bahtijarević Šiber, dr. Fikreta: Zašto strategijsko upravljanje ljudskim potencijalima
 • Tomašić, mr. Josip: Pojednostavljeno razvrstavanje roba u carinsku tarifu
 • Naglić, br. Vjekoslav: Štedionički investicijski fondovi u Njemačkoj
 • Anđel, mr. Marta: Tečajevi egzotičnih valuta
 • Žager, dr. Lajoš: Kvalitativna obilježja financijskih izvještaja
 • Terze, Ružica: Prikaz Zakona o pravima hrvatskih branitelja
 • Orešković, Josip : Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Kosijer, Miloš: Novčani poticaji i naknade u poljoprivredi i ribarstvu u 97.
 • Kovačević, Pero: Utjecaj vojne službe na radni odnos
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Orešković, Josip : Poslovni podaci
 • Lončarek, Davor : Agencija za multilateralne garancije investicija
 • Kržić, Berislav: Kako dugo čuvati poslovne dokumente
 • Špiljak, dr. Višnja: Nova pravila naplate poreza u SAD-u
 • Jurčević, Živko : Program zadovoljavanja socijalnih potreba od 97. do 99.
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak, dr. Višnja: Amerikanizacija europskog načina poslovanja
 • Gulin Božidar: Osnovice za plaćanje doprinosa za MIO posebnih kategorija osiguranika u 1997. god.
 • Relja, Davor: Blagajnički zapisi Narodne banke Hrvatske
 • Foretić, Davorka: Značenje radne knjižice
 • Javor, Ljubica: Porezni status diplomatskih i konzularnih predstavnika te predstavnika stranih osoba
 • Pauković, Biserka: Pravila raspodjele tekstilnih kvota u EU u 1997. godini
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Izmjene uplatnih računa