arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 22/1997

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Jurković, mr. Mirko: Zaključna bilanca za 1997. i početna za 1998. godinu
 • Kržić, Berislav: Strategija zatvorenih investicijskih fondova
 • Knežević, Nikola: Pojedinačni akti državne uprave koji se donose prema Zakonu o radu
 • Kržić, Berislav: Dobra vrsta inflacije
 • Brdovnik, Vesna: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada na razini poslodavca
 • Guzić, mr. Šime: Zarade po dionici prema MRS-u 33
 • Baica, mr. Zdravko : Neka pitanja utvrđivanja prihoda
 • Jurković, mr. Mirko: Bitna pitanja utvrđivanja rashoda
 • Guzić, mr. Šime: Priprema podataka za obračun poreza na dobit
 • Kovačić, Mirjana : Način obavješćivanja Ureda za rješavanje pranja novca
 • Javor, Ljubica: Primjena Zakona o PDV-u - pitanja i odgovori
 • Jokić, Tonka: Carinjenje robe na temelju privremenih podataka
 • Guzić, mr. Šime: Sažetak propisanih postupaka i radnji za primjenu Zakona o PDV-u
 • Đukanović, Ljubica: Nadoknada plaće za vrijeme porodiljnog dopusta
 • Boban, Željka : Aktivnosti Međunarodnog monetarnog fonda tijekom 1996. i 1997. god.
 • Kelebuh, mr. Ivan: Hrvatska gospodarska kretanja u rujnu 1997. godine
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Orešković, Josip : Poslovni podaci
 • Sikavica, Marija; Paić - Ćirić, Mirjana: Obveze isplatitelja dohotka i poreznih obveznika pri utvrđivanju dohotka
 • Tušek, Boris: Interna revizija - podrška managementu
 • Špiljak, dr. Višnja: Upravljanje dugom
 • Kursar, Aldo : Uz Zakon o veterinarstvu
 • Soldo, mr. Stjepan: Godišnji popis (inventura u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama
 • Tušek, Boris: Utvrđivanje vrijednosti imovine i obveza prema odrednicama MRS-ova
 • Mecner, Josip : Pripreme za konačan obračun poreza na promet
 • Matijević, Neda : Pokazatelji uspjeha u prijenosu tehnologije
 • Soldo, mr. Stjepan: Utvrđivanje dobitka ili gubitka
 • Mahović, mr. Mirjana: Porezno nepriznati izdaci kod obrtnika
 • Naglić, Gordan : Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi
 • Orešković, Josip : Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Spevec Olga: Propisani uvjeti za izvoz pšenice i uvoz šećera
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun naknada, doprinosa i članarina koji ne ovise o poslovnom rezultatu
 • Srpak, Krunoslav : Varaždinsko tržište vrijednosnica
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta