arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 18/1997

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Orešković, Josip : Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Orešković, Josip : Poslovni podaci
 • Manojlović, mr. Darko: Identifikacijske oznake na proizvodu ili ambalaži
 • Lončarić, Antun : Najniža plaća i isplata plaća
 • Jelčić dr. Barbara; Ječić, dr. Božidar: Porezni sustavi u uvjetima međunarodnih ekonomskih integracija
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Eraković, mr. Andrija: Zastara tražbina
 • Sorić, Lidija: Iznimne mjere kontrole cijena
 • Spevec Olga: Novosti u režimu trgovine s inozemstvom
 • Vrbanić, Božena: Homologacija vozila
 • Staničić, dr. Mladen: Uloga države u razvoju malih i srednjih poduzeća
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Šašić - Šojat, Ana : Prijava zaposlenika na mirovinsko i invalidsko osiguranje
 • Špiljak, dr. Višnja: Frankfurtska burza derivata konkurira londonskoj
 • Balaband, Ana: Novi Zakon o socijalnoj skrbi
 • Amidžić - Peročević, Katica: Prodaja proizvoda po unaprijed utvrđenim cijenama
 • Rajko, Ljerka : Polugodišnja dinamika hrvatskog gospodarstva
 • Abramović, Ljerka : Upravljanje stambenim i poslovnim zgradama u prijelaznom razdoblju
 • Bošković, mr. Zvonimir : Radni odnos pripravnika
 • Brdovnik, Vesna: Primici i izdaci od obavljanja samostalnih djelatnosti
 • Vukić, mr. Nikola: Prisilna naplata poreza iz novčanih sredstava na žiroračun
 • Slovinić, Jerko: Uz Prijedlog Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava