arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/1997

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Guzić, mr. Šime: Porez na dobit
 • Došen, Damir: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Veselovac, Darinka Martina: Kompenzacija, cesija, asignacija i preuzimanje duga
 • Hercigonja, Jasminka : Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Jurković, mr. Mirko: Bilanciranje dodatnih ulaganja
 • Orešković, Josip : Poslovni podaci
 • Guzić, mr. Šime: Podsjetnik za primjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Mecner, Josip : Utvrđivanje izdataka - rashoda
 • Mecner, Josip : Knjigovodstvo neprofitnih organizacija
 • Špiljak, dr. Višnja: Porezi u Švedskoj
 • Tomašić, mr. Josip: Razvrstavanje kombiniranih vozila u carinsku tarifu
 • Špiljak, dr. Višnja: Wall Street prkosi očekivanjima tržišta
 • Mecner, Josip : Porez na promet proizvoda
 • Eraković, mr. Andrija: Usklađivanje temeljnog kapitala s odredbama ZTD-a
 • Štahan, Mladen: Izvješća za potrebe nadzora i upravljanja poslovanjem
 • Štahan, Mladen: Postupak pokrića gubitka
 • Staničić, dr. Mladen: Kratkoročni i dugoročni rizici za strana ulaganja u Hrvatsku
 • Gajšek, Jelena: Oporezivanje proizvoda i usluga u ugostiteljstvu
 • Manojlović, mr. Darko: Označavanje proizvoda znakom Hrvatska kvaliteta i Izvorno Hrvatsko
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Štahan, Mladen: Uporaba dobiti
 • Sikavica, Marija: Sastavljanje bilance
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun naknada, doprinosa i članarina koji ne ovise o poslovnom rezultatu
 • Boban, Željka : Svjetska trgovinska organizacija
 • Popović, dr. Žarko: Management, vlastito istraživanje i licencija
 • Baica, mr. Zdravko : Sastavljanje i predočavanje financijskih izvješća za razdoblje siječanj - lipanj 1997. godine
 • Baica, mr. Zdravko : Posebnosti obavljanja gospodarske djelatnosti
 • Baica, mr. Zdravko : Utvrđivanje prihoda
 • Baica, mr. Zdravko : Dodatni podaci
 • Baica, mr. Zdravko : Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Orešković, Josip : Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Sedmak, Zvonko: Oporezivanje naftnih derivata posebnim porezom
 • Slovinić, Jerko: Sazivanje skupštine društva d.o.o.
 • Kržić, Berislav: Povlaštene dionice
 • Soldo, mr. Stjepan: Izvješća za potrebe poduzetnika i zbog statističkih istraživanja
 • Zaninović, Vlasta: Uvođenje ZIBOR-a i ZIBID-a na hrvatsko novčarsko tržište
 • Soldo, mr. Stjepan: Utvrđivanje dobitka ili gubitka
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje naknada, potpora, nagrada i ostalih materijalnih izdataka
 • Jurković, mr. Mirko: Utvrđivanje troškova i rashoda