arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/1997

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Đikandić, Desanka: Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
 • Hercigonja, Jasminka : Pravo na godišnji odmor
 • Kosijer, Miloš: Zaštitne cijene poljoprivrednih proizvoda roda 1997. godine
 • Orešković, Josip : Uplata sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja
 • Orešković, Josip : Poslovni podaci
 • Orešković, Josip : Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun propisanih obveza iz plaća i određenih primitaka
 • Zelenika, dr. Ratko: Relevantna obilježja reosiguranja
 • Mahović, mr. Mirjana: Izdavanje porezne kartice
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Franičević - Grubić, Dušanka: Oblici smanjenja troškova kod otplate zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Frobe, Milivoj : Prava hrvatskih branitelja iz MIO
 • Amidžić - Peročević, Katica: Oporezivanje imovine porezom na promet pri zatvaranju obrta
 • Giunio mr. Miljenko: Određivanje dana izvoza odnosno uvoza usluge
 • Špiljak, dr. Višnja: Analizirajte analitičara za bolji prinos
 • Knežević, Nikola: Ostvarivanje i zaštita prava i obveza iz radnog odnosa
 • Jokić, Tonka: Carinska osnovica kod posebnih oblika uvoza
 • Bahtijarević Šiber, dr. Fikreta: Važnost upravljanja ljudskim potencijalima
 • Manojlović, mr. Darko: Postupanje s ambalažnim otpadom