arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/1996

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Javor, Ljubica: Oporezivanje proizvoda i usluga u ugostiteljstvu
 • Đikandić, Desanka: Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
 • Veselovac, Darinka - Martina: Mogućnosti plaćanja u slučaju nelikvidnosti pravne osobe
 • Učur, dr. Marinko: Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Guzić, mr. Šime: Neki aekti prijave poreza na dobit za 1995.god.
 • Anđel, mr. Marta: Utvrđivanje srednjeg deviznog tečaja
 • Staničić, dr. Mladen: Razvoj financijskog tržišta u Hrvatskoj
 • Đukanović, Ljubica: Određivanje osnovice za utvrđivanje nakoknade plaće zbog bolovanja na obrascu ER-1
 • Gergorić, Ivica: Platni promet s inozemstvom koji se ne obavlja preko ovlaštenih banaka
 • Baričević, Eduard: Poslovni najam u računovodstvu najmodavca
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kelebuh, mr. Ivan: Statistički podaci o gospodarskim kretanjima Hrvatske
 • Knežević, Nikola: Sličnosti i razlike ugovora o radu i ugovora o djelu
 • Manojlović, mr. Darko: Kaznene odredbe novog Zakona o trgovini
 • Špiljak, dr. Višnja: Nijemci uzimaju kredite da održe visoki standard
 • Špiljak, dr. Višnja: Europska unija ne želi tajne bankovne račune u Austriji
 • Maričić, Ivan: Burza mladih managera
 • Novak, dr. Mijo: Što treba znati pri uvođenju i organizaciji managementa u poduzeća
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Amidžić-Peročević, Katica: Nabava opreme bez plaćanja poreza na promet