arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/1996

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Guzić, mr. Šime: Oporezivanje nesamostalnog rada
 • Javor, Ljubica: Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (NN,br.19/96
 • Čerin, mr. Mirjana: Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj
 • Soldo, mr. Stjepan: Postupak obveznika prilikom izmjene poreznih stopa
 • Pauković, Biserka: Pravila za raspodjelu tekstilnih kvota za 1996.god.
 • Brdovnik, Vesna: Uplatni računi za obračunati porez na dohodak i prirez
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kačić, Smiljana: Produženo mirovinsko osiguranje
 • Mahović, mr. Mirjana: Obveze obrtnika pri isplati plaće
 • Đukanović, Ljubica: Plaće i naknade plaće prema Zakonu o radu
 • Nušinović, dr. Mustafa: Financijska struktura i novčano pokriće duga u investicijskim projektima
 • Amidžić-Peročević, Katica: Obračun poreza pri prodaji proizvoda i usluga snagama NATO-a i IFOR-a
 • Bahtijarević-Šiber, dr. Fikreta: Zadaci managementa u motiviranju zaposlenih
 • Foretić, Davorka: Plaćanje upravnih pristojbi
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Babić, Slavko: Carinske povlastice pri uvozu roba u 1996.god.
 • Maričić, Ivan: Selidba njemačke industrije na istok
 • Špiljak, dr. Višnja: Mikrobankarstvo za mikropoduzeća