arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 24/1996

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Ralašić, Marina: Godišnja konferencija Svjetske banke i MMF-a
 • Veselovac, Darinka - Martina: Novi obrasci platnog prometa
 • Slovinić, Jerko: Trgovačka društva za obavljanje zaštitarske djelatnosti
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Zlatović, Dragan: Upravne pristojbe u području prava industrijskog vlasništva
 • Kržić, Berislav: Američki mirovinski plan 401 (k)
 • Amidžić-Peročević, Katica: Oporezivanje prigodnih poklona
 • Zelenika, dr. Ratko: Status špeditera u hrvatskom pravnom sustavu
 • Jerak-Krizmanić, Karmen: Registracije kreditnih poslova s inozemstvom
 • Jokić, Tonka: Uvoz određene opreme, vozila i dijelova uz nižu carinsku stopu
 • Manojlović, mr. Darko: Utvrđivanje kakvoće mesa i mesnih proizvoda u prometu
 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Neka pitanja iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Ujvari, György: Staž osiguranja s povećanim trajanjem
 • Brdovnik, Vesna: Godišnji obračun poreza na dohodak u slučaju neredovite isplate plaća
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Abramović, Ljerka: Davanje u zakup poslovnog prostora
 • Đukanović, Ljubica: Naknada plaće roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju
 • Đikandić, Desanka: Potraživanja zaposlenika u stečajnom postupku
 • Kovačić, mr. Marinko: Uloga poslovnih vođa u razvoju korporacije
 • Sorić, Lidija: Popis robe - nova trgovačka knjiga
 • Špiljak, dr. Višnja: Europska unija - tko je plaća?
 • Brdovnik, Vesna: Izmjene Zakona o porezu na dohodak (NN, br. 106/96)