arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 21/1996

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Guzić, mr. Šime: Pripreme za primjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Klobučar, Brigita: Izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca
 • Guzić, mr. Šime: Priprema podataka za obračun poreza na dobit
 • Gverić, Ante: Da li je izjava o osnivanju d.o.o. javnobilježnički akt?
 • Jurković, mr. Mirko: Utvrđivanje rashoda
 • Mahović, mr. Mirjana: Evidencije primitaka i izdataka u poslovnim knjigama obrtnika
 • Baica, mr. Zdravko: Posebnost obavljanja gospodarske djelatnosti
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Mecner, Josip: Utvrđivanje izdataka
 • Soldo, mr. Stjepan: Godišnji popis (inventura) u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama
 • Popović, Žarko: Menadžment i utvrđivanje dugoročnog poslovnog programa
 • Marinković - Drača, Dušanka: Zapošljavanje stranaca u RH
 • Kovačić, Mirjana: prikaz Prijedloga zakona o sprječavanju pranja novca
 • Paić-Ćirić, Mirjana: Obveze isplatitelja dohotka i poreznih obveznika pri utvrđivanju godišnjeg dohotka
 • Mecner, Josip: Pripreme za konačni obračun poreza na promet proizvoda i usluga
 • Vrbanić, Božena: Nadzor kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak, dr. Višnja: Borba za opstanak poljskih banaka
 • Veselovac, Darinka - Martina: Ček, mjenica i akceptni nalog kao instrumenti plaćanja
 • Baica, mr. Zdravko: Utvrđivanje prihoda
 • Tušek, Boris: Utvrđivanje vrijednosti imovine
 • Kržić, Berislav: Neke istine i laži o marketingu
 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje primanja HRVI iz domovinskog rata
 • Baica, mr. Zdravko: Popis imovine i obveza
 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Uvjeti za osnivanje putničkih agencija