arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/1996

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Štahan, Mladen: Izrada bilješki uz financijska izvješća
 • Mahović, mr. Mirjana: Popunjavanje i podnošenje porezne kartice do 31.siječnja 1996.godine
 • Jurković, mr. Mirko: Zatvaranje uspješnih računa
 • Jurković, mr. Mirko: Otvaranje poslovnih knjiga i provođenje odluke o podjeli dobitka i pokriću gubitka
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Štahan, Mladen: Sastavljanje izvješća o novčanim tijekovima
 • Štahan, Mladen: Godišnja izvješća
 • Mahović, mr. Mirjana: Konačni obračun poreza na dohodak obrtnika i podnošenje godišnje porezne prijave za 1995. god.
 • Jurković, mr. Mirko: Utvrđivanje dobitka/gubitka
 • Žager, dr. Lajoš: Revizija financijskih izvještaja
 • Baica, mr. Zdravko: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Štahan, Mladen: Priprema izvješća za skupštinu
 • Jurković, mr. Mirko: Utvrđivanje troškova i rashoda
 • Šarić, Marija: Izrada bruto bilance
 • Soldo, mr. Stjepan: Svrha izrade i elementi financijskih izvješća
 • Soldo, mr. Stjepan: Računovodstvene politike
 • Sikavica, Marija: Sastavljanje bilance
 • Sikavica, Marija; Paić-Ćirić, Mirjana: Obračun poreza i doprinosa iz plaće
 • Veselovac, Darinka - Martina: Uporaba akreditiva kao obrasca platnog prometa
 • Guzić, mr. Šime: Obračun poreza na dobit
 • Račan, Agata: Pretvorba pravnih osoba u području komunalnih djelatnosti
 • Spevec, Olgica: Novosti u vanjskotrgoviskom propisima na početku 1996.godine
 • Brdovnik, Vesna: Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak - godišnja porezna prijava za 1995.godinu
 • Knežević, Nikola: Zakon o radu i inspekcija rada
 • Jokić, Tonka: Carinske povlastice za hrvatske državljane koji su radili ili boravili u inozemstvu
 • Guzić, mr. Šime: Konsolidacija financijskih izvješća
 • Soldo, mr. Stjepan: Obveznici sastavljanja financijskih izvješća
 • Baica, mr. Zdravko: Utvrđivanje prihoda
 • Mecner, Josip: Konačni obračun poreza na promet proizvoda i usluga za 1995. god.
 • Kržić, Berislav: Kako pribaviti kapital za rast kompanije
 • Staničić, dr. Mladen: Iluzije o svemoći privatizacije
 • Đukanović, Ljubica: Ostvarivanje prava na porodni dopust
 • Jurković, mr. Mirko: Procjena bilančnih pozicija
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak, dr. Višnja: Pet godina nakon ujedinjenja Njemačke
 • Špiljak, dr. Višnja: Kako ponovno osmisliti poduzeće?
 • Šegić, mr. Desanka: Provođenje politike plaća u 1996.godini
 • Šarić, Marija: Predočenje i objava financijskih izvješća