arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/1996

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Soldo, mr. Stjepan: Stjecanje vlastitih dionica
 • Šegić, mr. Desanka: Plaće i dividende mogu se isplaćivati tek kada se plaće propisani doprinosi iz plaće i na plaću
 • Kriletić, Marija; Bušić, Anđelko: Potrebitost donošenja Općeg poreznog zakona
 • Đukanović, Ljubica: Ostvarivanje prava na nadoknadu plaće za vrijeme obveznog i dodatnog porodnog dopusta
 • Eraković, mr. Andrija: Upotreba tvrtke - poslovni papiri
 • Frančišković, dr. Ivan: Međunarodna špedicija - prikaz knjige
 • Javor, Ljubica: Oporezivanje određenih proizvoda posebnim porezom i porezom na promet
 • Paić-Ćirić, Mirjana: Obračun propisanih obveza iz plaća i određenih primitaka
 • Kržić, Berislav: Konkurentska utakmica između grupiranih korporacija
 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Provođenje Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Nevjestić, Diana: Mjenjački poslovi
 • Koprivčić, Zvonko: Olakšice prigodom oporezivanja dobitka i dohotka obveznika s područja posebne državne skrbi
 • Amidžić-Peročević, Katica: Prijelaz poreznog obveznika sa poreza na dohodak na porez na dobit
 • Wertheimer-Baletić, akademik, Alica: Depopulacijski procesi u Hrvatskoj