arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/1996

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

[neklasificirano]

 • Špiljak, dr. Višnja: Pobjedničke strategije ulaganja u sljedećih deset godina
 • Soldo, mr. Stjepan: Nužnost izrade za potrebe poduzetnika i zbog zakonske obveze
 • Špiljak, dr. Višnja: Standardna ili modificirana financijska izvješća
 • Pavlović, dr. Josip: Značenje financijske analize u strategijskom managementu
 • Bečić, Emira: Portfolio pristup u strateškom upravljanju poduzećem
 • Sikavica, Marija: Sastavljanje bilance
 • Sikavica, Marija; Paić-Ćirić, Mirjana: Plaćanje poreza na dohodak na određene naknade i primitke
 • Soldo, mr. Stjepan: Mogućnost i uvjeti ilate dividende i naknade ulagačima
 • Manojlović, mr. Darko: Stručna sprema i prostor kao uvjet obavljanja obrtničke djelatnosti
 • Staničić, dr. Mladen: Hrvatska na burzama
 • Špiljak, dr. Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Foretić, Davorka: Primjena Zakona o istražnim povjerenstvima
 • Drlje, Matilda: Vanjskotrgovinsko, devizno i carinsko poslovanje
 • Guzić, mr. Šime: Novi MRS-ovi
 • Guzić, mr. Šime: Obračun poreza na dobit
 • Hercigonja, Jasminka: Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Koprivčić, Zvonko: Zatezne kamate od 8.svibnja 1996.god. - 24%,
 • Mecner, Josip: Utvrđivanje izdataka
 • Kriletić, Marija: Izmjene Osnovnog krivičnog zakona i Krivičnog zakona RH,
 • Ledić, dr. Dragutin: Organi dioničkog društva
 • Liszt, Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Mahović, mr. Mirjana: Obveza plaćanja predujmova poreza na dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti
 • Mecner, Josip: Temeljne odredbe propisa
 • Mecner, Josip: Obračun poreza na promet tijekom godine
 • Mecner, Josip: Pripreme za primjenu propisa o porezu na dodanu vrijednost
 • Baica, mr. Zdravko: Posebnosti obavljanja gospodarske djelatnosti
 • Vukić, mr. Nikola: Povrat poreza na promet proizvoda stranim državljanima
 • Zlatović, Dragan: Zaštita prava na žig
 • Anđel, mr. Marta: Kretanje deviznog tečaja za njemačku marku od 1945. do 1996. god.
 • Baica, mr. Zdravko: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Štahan, Mladen: Potrebe i mogućnosti pokrića gubitka
 • Štahan, Mladen: Mogućnost uporabe zadržane dobiti
 • Baica, mr. Zdravko: Utvrđivanje prihoda
 • Štahan, Mladen: Priprema i sadržaj izvješća za potrebe uprave
 • Baica, mr. Zdravko: Sastavljanje i predočavanje financijskih izvještaja za razdoblje siječanj-lipanj 1996.