U Nar. nov., br. 6/24 od 15. siječnja 2024. objavljena je Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-331/2021 i dr. od 19. prosinca 2023. kojom se na temelju pokrenutog postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ukidaju članci 46. stavak 3. i 72. stavak 3. Ovršnog zakona (»Narodne novine« broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., 131/20. i 114/22.; u nastavku: OZ).

Ukinuta odredba čl. 46. OZ-a glasila je: „Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine neće se provoditi prema fizičkoj osobi koja ne obavlja određenu upisanu djelatnost te fizičkoj osobi koja obavlja određenu upisanu djelatnost ako se ovrha ne provodi u vezi s tom djelatnošću u razdoblju od 1. studenoga do 1. travnja, osim ako za to postoji opravdan razlog.“

Razlozi za ukidanje ove odredbe pojašnjeni su u toč. 20. – 28. Odluke.

Ukinuta odredba čl. 72. st. 3. OZ-a glasila je: „Ovrha će se obustaviti po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije poduzeo niti jednu radnju u postupku.“

Razlozi za ukidanje ove odredbe pojašnjeni su u toč. 44. – 47. Odluke.

Budući da odlukom nije određen rok od kojeg datuma se odredbe ukidaju, ukinute odredbe prestaju važiti danom objave odluke u "Narodnim novinama" (15.1.2024.), a sukladno čl. 55. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov. ,br. 99/99 – 49/02).

Natrag