Tko može raditi za uskrsne blagdane u djelatnosti trgovine?

Odredbom čl. 57. st. 3. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08 - 33/23; u nastavku: Zakon)

propisano je da su prodajni objektu zatvoreni u dane blagdana. Budući da su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 110/19) Uskrs i Uskrsni ponedjeljak proglašeni blagdanima i neradnim danima, to znači da u te dane trgovci ne mogu obavljati djelatnost trgovine bilo na veliko ili na malo, a proizvođači i drugi prodavatelji iz čl. 5. st. 1. Zakona (u nastavku: trgovci) ne mogu obavljati prodaju vlastito proizvedene robe, osim ako su obuhvaćeni iznimkama propisanim čl. 57. st. 5 – 7. Zakona.

Sukladno propisanim iznimkama, na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak:

  • a) djelatnost trgovine mogu obavljati prodajni objekti (prodavaonice, kiosci, prodajne klupe i štandovi) koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline: željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila; benzinskih postaja; bolnica; prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara; hotela, nautičkih marina i kampova; OPG-a; i proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s Zakonom o zaštiti prirode (Nar. nov., br. 80/13 - 127/19);
  • b) može se obavljati: otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda; prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i na tržnicama na veliko; prigodna prodaja na sajmovima i javnim manifestacijama; prodaja robe putem prodajnih automata; i prodaja na daljinu (TV i radio prodaja, kataloška prodaja, prodaja putem telefona i Internet prodaja);
  • c) trgovci koji obavljaju prodaju tiska iz kioska, uključujući i prodaju ostale robe obuhvaćene rješenjem nadležnog upravnog tijela o ispunjavanju propisanih uvjeta za kiosk, mogu raditi ali samo u radnom vremenu od 7:00 do 13:00 sati.

U prethodno navedenim iznimkama, izuzev u slučaju prodaje tiska iz kioska, trgovac može obavljati prodaju u radnom vremenu objekata/cjeline u kojoj se nalazi (u slučaju prigodne prodaje u radnom vremenu kojeg je odredio organizator prigodne prodaje) ili u samostalno određenom radnom vremenu, u kom slučaju nisu ograničene u trajanju dnevnog radnog vremena prodajnog objekta.

Ako izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (načelnik/gradonačelnik) zaključkom ili drugim aktom za uskrsne blagdane proglasi sajmene dane ili javnu manifestaciju, tad se na području tog grada/općine može obavljati prodaja robe, ali isključivo na prodajnim klupama i štandovima, putem prenosivih prodajnih automata i montažno demontažnih kioska odnosno prodajnih kućica, ali ne i putem pokretnog vozila, neprenosivog kioska te iz prodavaonica (osim ako se prodavaonica ili neprenosivi kiosk nalazi u sklopu prodajnih objekata/cjelina koji su također izuzeti od zabrane rada u dane blagdana).

Posebno želimo istaknuti, da trgovci ne mogu nedjelju koja je istovremeno i blagdan Uskrsa, odrediti kao jednu od 16 nedjelja u kojima sukladno čl. 57. st. 4. Zakona mogu raditi tijekom godine, obzirom da je čl. 4. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH propisano da ako je blagdan nedjelja, odnosno neradni dan, ne prenosi se na idući dan.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag