Promet u trgovini na malo u prvom kvartalu 2024. u Hrvatskoj, zemljama EU-a i eurozone

U ožujku 2024. u odnosu na isti mjesec 2023. godine promet od trgovine na malo u Hrvatskoj realno je porastao za 8,9%. Od toga je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 8,2%, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) za 10,0%.

U prvom kvartalu 2024. promet od trgovine na malo realno je porastao za 8,6% i nominalno za 14,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tome nominalnom povećanju najviše su doprinjele: Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, optičarski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi (+29,9%), potom Motorna vozila, dijelovi i pribor za motorna vozila, motocikli i dijelovi (+29,1%), Motorna goriva i maziva (+18,0%), Specijalizirana trgovina na malo živežnim namirnicama (+14,8%) i Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (+14,7%). Prema izvornim indeksima, porast prometa ostvarilo je osam trgovačkih struka, dok je u samo jednoj trgovačkoj struci prisutan pad prometa.

Najveći utjecaj na porast nominalnog prometa od 14,5% prema izvornim indeksima, imale su sljedeće trgovačke struke: Nespecijalizirana trgovina pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, s porastom prometa od 19,2% i utjecajem na ukupan indeks prometa od 7,1%, Motorna goriva i maziva, s porastom prometa od 16,1% i utjecajem na ukupan indeks prometa od 2,8%, te Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, optičarski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi, s porastom prometa od 25,1% i utjecajem na ukupan indeks prometa od 2,2%.

Tablica 1. Izvorni nominalni indeksi prometa od trgovine na malo u Hrvatskoj po trgovačkim strukama

 

Udio u ukupnom prometu, %
III. 2024.

Utjecaj na ukupan indeks, %1)
III. 2024.
III. 2023.

III. 2024.
II. 2024.

III. 2024.
III. 2023.

I. − III. 2024.
I. − III. 2023.

Ukupno

100,0

-

115,8

114,5

115,7

Ukupno, osim motornih vozila i motocikala, njihovih dijelova i pribora te motornih goriva i maziva

78,3

-

116,9

113,9

114,5

Motorna vozila, dijelovi i pribor za motorna vozila, motocikli i dijelovi

4,2

0,8

113,7

119,6

129,1

Motorna goriva i maziva

17,5

2,8

112,0

116,1

118,0

Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

36,8

7,1

121,9

119,2

114,7

Ostala nespecijalizirana trgovina na malo neprehrambenim proizvodima 

6,8

0,6

119,7

109,2

112,4

Specijalizirana trgovina na malo živežnim namirnicama

5,8

0,9

117,8

116,1

114,8

Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, optičarski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi

8,9

2,2

105,6

125,1

129,9

Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi

6,0

0,7

119,2

111,2

110,2

Audio i videooprema, željezna roba, boje i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo

8,3

0,2

108,5

102,1

111,6

Računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostali specijalizirani proizvodi

5,7

-0,2

111,9

95,8

104,0

1)       Utjecaj na ukupan indeks iskazuje se kao umnožak udjela trgovačke struke u ukupnom prometu i stope rasta ili pada prometa u mjesecu tekuće godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine podijeljen sa 100.

Izvor: DZS

Realni promet u trgovini na malo na mjesečnoj razini (ožujak 2024. prema veljači 2024.) bilježi rast na razini zemalja EU-a za 1,2% i zemalja eurozone za 0,8%. Takav minimalni rast prometa na razini zemalja EU-a i zemalja EA-u, ostvaren je najviše zbog viših cijena hrane, pića i duhana za 1,1%. Pad prometa u trgovini na malo u zemljama EU-a i zemljama eurozone-a u siječnju i veljači odrazio se i na prvi kvartal 2024. Tako je u prvom kvartalu 2023. promet u trgovini na malo veći za 0,5% u zemljama EU-a, a u zemljama eurozone manji je 0,2%. U ožujku 2024. u odnosu na ožujak 2023. najveći rast prometa u trgovini na malo imale su: Poljska (+14,8%), potom Luksemburg (+ 10,3%), Hrvatska (+ 8,9%), Cipar (6,7%), Litva (+ 5,6%), Mađarska (+ 4,2%), Danska (+ 3,6%), Francuska (+ 2,2%) i Njemačka (+ 0,2%). Istodobno, pad prometa imaju: Belgija (- 4,6%), Estonija (- 2,3%), Austrija (-2,0%), Malta (- 1,2%) i Slovenija (- 0,5%).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag