Odluka o proširenoj primjeni Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je 23.4.2024. Odluku o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koja je objavljena u Nar. nov., br. 49/24 (u nastavku: KU ugostiteljstva).

Ovom Odlukom od 1.5.2024. KU ugostiteljstva koji je sklopljen 12.3.2024. i objavljenoga u Nar. nov. br. 39/2024, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., broj 58/07 i 72/07).

KU-om ugostiteljstva ugovorne strane, Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma, uredili su međusobna prava i obveze, kao i određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika u ugostiteljskoj djelatnosti.

Kako se KU ugostiteljstva od 1.5.2024. primjenjuje na sve poslodavce i radnike u RH, obveza je svih poslodavaca da radnicima osiguraju sva ugovorena prava, a  posebno skrećemo pozornost da su dužni isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti najmanje u iznosu koji je propisan čl. 30. KU-a.

Minimalne bruto plaće propisane KU-om ugostiteljstva predstavljaju najmanji iznos osnovne plaće koju je poslodavac dužan isplatiti radniku za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti neovisno o tome postoji li kod njega kao poslodavca Kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, ili ne postoji.

Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme i normalni učinak utvrđuje se na osnovi složenosti poslova radnog mjesta i normalne uvjete rada na tom radnom mjestu, s tim da za izvršeni rad radnik ima pravo na osnovnu plaću radnog mjesta i na:

  • dodatak na plaću za radni staž,
  • dodatak za rad u posebnim uvjetima i
  • dodatak na plaću za rad u uvjetima težim od uobičajenih (teži uvjeti rada).

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag