Objavljene uredbe o koeficijentima za obračun plaće u javnim i državnim službama

U Nar. nov. br. 22 od 26. veljače 2024. godine objavljene su nove uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama te državnoj službi, koje stupaju na snagu 1. ožujka 2024., čiji se pregled daje u nastavku.

U Nar. nov. br. 22 od 26. veljače 2024. godine objavljene su sljedeće uredbe:

Na temelju Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama:

  • Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_22_351.html

  • Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_22_352.html

  • Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_22_354.html 

  • Uredba o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_22_356.html
   

  • Uredba o visini dodatka za zvanja policijskih službenika

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_22_357.html  

Na temelju Zakona o državnim službenicima

  • Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_22_353.html

Na temelju Zakona o službi u Oružanim snagama Repub­like Hrvatske

  • Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_22_358.html  

Sve Uredbe stupaju  na snagu 1. ožujka 2024. godine.

Hodogram postupka s rokovima prevođenja dotadašnjih naziva radnih mjesta u nove nazive radnih mjesta bit će objavljen u TEB-ovom Poslovnom infu br. 3, u članku V. Jelinović: Prevođenje radnih mjesta u državnoj i javnim službama.

Natrag