Obavijest o prestanku dvojnog iskazivanja cijena

Odredbom članka 5. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22 i 88/22-ispr., nastavku: Zakon)  i točkom 2. Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 85/22) propisano  je, da je razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja maloprodajnih cijena (osim u propisanim iznimnima) razdoblje od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata,  što znači da je obveza dvojnog iskazivanja cijena (u kunama i eurima) za poslovne subjekte trajala do 31. prosinca 2023.

Obveza dvojnog iskazivanja služila je upravo kao prijelazna mjera s aspekta zaštitnog mehanizma za potrošače u procesu uvođenja eura, te poštujući načelo učinkovitosti i ekonomičnosti iz čl. 10. Zakona kojim je propisano da uvođenje eura i svi postupci i aktivnosti koji iz toga proizlaze provode se na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova. Imajući u vidu činjenicu da  je obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte trajala do 31. prosinca 2023., trgovci, ugostitelji i drugi poslovni subjekti od 1. siječnja 2024. obvezni su iskazivati cijene proizvoda i usluga u eurima.

Odredbom čl. 75. st. 1. toč. 8. Zakona propisano je da inspekcijski nadzor  nad primjenom ovoga Zakona u odnosu na obvezu dvojnog isticanja cijena u području prodaje robe i pružanja usluga te  području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu i turističke pristojbe obavljaju tržišni i turistički inspektori Državnog inspektorata. Kako je posljednjeg dana 2023. godine prestala obveza dvojnog iskazivanja cijena, nakon 31.12.2023. tržišni i turistički inspektori neće kontrolirati primjenu Zakona.

Međutim, imajući u vidu načelo učinkovitosti i ekonomičnosti temeljem čl. 10. Zakona, odnosno da postupci i aktivnosti u vezi s prestankom dvojnog iskazivanja iziskuju kratki proces prilagodbe, ukoliko inspektor prilikom provođenja inspekcijskih nadzora iz djelokruga tržišne i turističke inspekcije uoči da trgovac, ugostitelj ili drugi poslovni subjekt i nakon prestanka obveze dvojnog iskazivanja  odnosno nakon 31. prosinca 2023. godine i dalje iskazuje dvojno cijene robe i usluga, inspektor će nadziranog subjekta upoznati da je s danom 31. prosinca 2023. godine prestala obveza dvojnog iskazivanja cijene proizvoda i usluga i da stoga isti mora prestati dvojno iskazivati cijene u što kraćem roku.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag