Korištenje plastične vrećice

U Republici Hrvatskoj, od 1.1.2022., zabranjeno je stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje, osim vrlo laganih plastičnih vrećica. Plastične vrećice za nošenje su vrećice za nošenje s ručkom ili bez ručke, koje su izrađene od plastike, a koje se daju ili prodaju potrošačima na prodajnom mjestu robe ili proizvoda. Lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stijenke manjom od 50 mikrona.

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (Nar. nov., br. 137/23; u nastavku: Pravilnik) propisane su nove odredbe u cilju smanjenja potrošnje plastičnih vrećica.

Na području RH dozvoljeno je stavljanje na tržište:

  • vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje i
  • plastičnih vrećica za nošenje s debljinom stjenke 50 i više mikrona.

Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stijenke manjom od 15 mikrometara, a mogu se koristiti isključivo zbog higijenskih razloga ili kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane. To znači da je dozvoljeno stavljanje na tržište vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje hrane na tržnicama, u ribarnicama, pekarnicama, prodavaonicama mješovite robe i sl.

Od 23.5.2024. godine na mjestima na kojima krajnji korisnik uzima vrlo lagane plastične vrećice za nošenje prodavatelj je obvezan istaknuti vidljivu obavijest krajnjim korisnicima o njihovoj cijeni, kao i uputu o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«. Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje ne smiju se izlagati na blagajnama u svrhu njihove prodaje.

Od 1.1.2025. godine prodavatelj će morati sve vrlo lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti krajnjem korisniku na prodajnom mjestu robe ili proizvoda. Pravilnikom nije propisana cijena po kojoj će se vrećice naplaćivati. Dakle, cijena po kojoj će prodavatelj naplaćivati vrećice prepuštena je njemu na volju.

Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom

Pravne i fizičke osobe-obrtnici koje na profesionalnoj osnovi proizvode, prerađuju, prodaju, unose iz druge države članice EU ili uvoze, odnosno stavljaju na tržište na području RH proizvode pakirane u ambalažu obvezni su plaćati naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadne ambalaže, te izvještavati o količini i vrsti ambalaže stavljene na tržište.

Obzirom da se vrećice smatraju ambalažom, prodavatelji koji nabavljaju vrećice i u njih pakiraju svoje proizvode (robu) prilikom isporuke potrošačima, obvezni su plaćati naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom na račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te izvještavati o vrsti i količini vrećica stavljenih na tržište RH (tj. nabavljenih za pakiranje proizvoda prodanih u RH). Ova obveza odnosi se na sve prodavatelje, neovisno naplaćuju li vrećice ili ne. Izvješće se dostavlja na obrascu AO10 do 10. u mjesecu za prethodno tromjesečje, odnosno godišnje do 1.3. tekuće godine za prethodnu godinu na adresu Fonda ili email: naknade@fzoeu.hr.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag