Aktualne promjene Zakona o reviziji - stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Obveza stalnog stučnog usavršavanja ovlaštenih revizora propisana je Zakonom o reviziji i Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju, još od 2018. godine. Izmjenama i dopunama Zakona koje su stupile na snagu u ožujku 2024., ova obveza je djelomično promijenjena, pa o tome ovlašteni revizori svakako trebaju povesti računa, kako im Ministarstvo financija ne bi ukinulo odobrenje za rad.

Sustav stručnog usavršavanja revizora ostao je i dalje prilično kompliciran. Zakon je donio više novina, a neke će se razjasniti tek kad ministar financija s njima uskladi Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (rok je do 14.9.2024.). Naime, izmjenama i dopunama Zakona propisane su nešto zahtjevnije odredbe, koje su stupile na snagu u ožujku 2024. Te izmjene se ne mogu primijenjivati retroaktivno, no pitanje je kako će trebati postupiti od njihovog stupanja na snagu do kraja 2024.

Do sada je trogodišnje neprekinuto razdoblje u kojem je revizor bio dužan ostvariti propisani broj sati stalnog stručnog usavršavanja započinjalo 29.11. i završavalo 28.11. treće godine, što je bilo vrlo nepraktično. Ovo razdoblje sada započinje 1.1., a završava 31.12., također po isteku treće godine. Pri tom je u prijelaznim odredbama izmjena i dopuna Zakona propisano da će ovlaštenim revizorima, kojima neprekinuto trogodišnje razdoblje stalnog stručnog usavršavanja završava do 31.12.2024., kao i onima kojima završava nakon 31.12.2024. godine, novo trogodišnje razdoblje započeti 1.1.2025., pri čemu će se kod potonjih proporcionalno smanjiti ukupan broj sati za prethodno neprekinuto razdoblje od tri godine. Tu je ostalo otvoreno pitanje dodatnih sati koje će (ili neće) revizor trebati ostvariti od 29.11. do 31.12.2024. godine, što bi trebalo biti riješeno Pravilnikom.

Kao i do sada, ovlašteni revizor dužan je unutar neprekinutog razdoblja od tri godine ostvariti najmanje 120 sati stalnog stručnog usavršavanja, a godišnje najmanje 35 sati. To znači da ako na godišnjoj razini ostvari manje od 40 sati (ali ne i manje od 35 sati), tu razliku trebat će nadoknaditi u drugoj ili trećoj godini trogodišnjeg razdoblja.

Izmjenama Zakona je potreban broj sati iz osnovnih aktivnosti u trogodišnjem razdoblju povećan sa 60 na 90, a na godišnjoj razini s 20 na 30 sati. Uz to, ovlašteni revizor svake godine treba od 30 sati koji moraju biti iz osnovnih aktivnosti, ostvariti najmanje 10 sati iz područja s oznakom »A«, u kojem slučaju je potrebno još 20 sati iz osnovnih aktivnosti iz područja koja nemaju oznaku „A“.
Preostalih 10 sati godišnje (najviše 30 sati u tri godine) mogu biti iz ostalih aktivnosti.

Kao i do sada u strukturi stalnog stručnog usavršavanja moraju biti zastupljena:

  1. revizijska područja, s najmanje 60 sati,
  2. računovodstvena područja, s najmanje 40 sati,
  3. ostala područja, u mjeri u kojoj su relevantna za reviziju, najviše 20 sati.

Propisana struktura proporcionalno se primjenjuje na godišnjoj razini tako da se od 35 sati obveznog stručnog usavršavanja, 18 sati odnosi na revizijska područja, 12 sati na računovodstvena područja i 5 sati na ostala područja. Tko ostvari samo 35 sati godišnje, odnosno samo 70 sati u prve dvije godine, razliku će trebati nadoknaditi najkasnije u trećoj godini (morat će ostvariti 50 sati).

Važno je uočiti da nije dozvoljeno u jednoj godini ostvariti manje od 35 sati (i to po propisanoj strukturi), pa se ev. odstupanja od tog pravila neće moći nadoknaditi u sljedećim godinama trogodišnjeg razdoblja. Također, za potrebe očuvanja revizorske licence suvišno je ostvariti više od 40 sati godišnje (osim ev. 45 do 50 sati ako se u nekoj godini ostvari samo 35 sati), jer se osim kako je navedeno “višak” sati ne može dalje prenijeti i ne priznaje se.   

Zakon propisuje postupak i obvezu ostvarivanja broja sati stalnog stručnog usavršavanja za kraća razdoblja - kad je ovlaštenom revizoru izdano odobrenje za rad tijekom kalendarske godine i u slučaju opravdane spriječenosti.

Ovlašteni revizor treba ažurno evidentirati aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u Registru revizora putem sustava e-Građani, što otežava (pre)visoka potrebna razina ovlaštenja za pristup Registru. Radi toga mnogi revizori ne koriste tu mogućnost, pa će i oko ove obveze trebati dodatno pojašnjenje u Pravilniku.

Revizor je dužan čuvati dokumentaciju i potvrde kojima može dokazati ispunjenje obveze usavršavanja najmanje 5 godina, a o ispunjenoj obvezi za trogodišnje razdoblje treba u propisanom roku izvijestiti Ministarstvo financija elektroničkim putem.

Ministarstvo financija ovlašteno je provjeravati ispunjava li ovlašteni revizor obvezu stalnog stručnog usavršavanja, a propisana su i stroža pravila za organizatore usavršavanja.

O svim ovim i drugim novostima detaljno ćemo pisati po objavi usklađenog Pravilnika, a do tada podsjećamo revizore da svoju obvezu stalnog stručnog usavršavanja mogu ispuniti u okviru brojnih TEB-ovih programa za revizore, koji se mogu pogledati na TEB-ovom internetskom portalu: www. teb.hr - Ovlašteni revizori - informacije, prigovori i pritužbe.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag