U Nar. nov., br. 30 od 15.3.2023. objavljen je Zakon o službenoj iskaznici koja stupa na snagu 23. ožujka 2023. godine.

Ovim Zakonom uređuje se izdavanje i uporaba službene iskaznice u državnim tijelima.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državna tijela osnovana zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Službena iskaznica izdaje se zaposlenicima državnih tijela. Službena iskaznica je elektronička javna isprava kojom zaposlenik državnog tijela dokazuje svoj službeni status i elektronički identitet. Koristi se kao sredstvo elektroničke identifikacije i autentifikacije radi pristupa elektroničkim uslugama, za aktivaciju drugih autentifikacijskih ili potpisnih sredstava te za potpisivanje akata za koje je korisnik službene iskaznice ovlašten.
Službena iskaznica može služiti za fizičku identifikaciju i beskontaktnu primjenu radi registracije ulaska u prostorije državnog tijela i u druge svrhe propisane posebnim propisima.

Natrag