U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/23 objavljen je članak "Zakon o radu - pitanja i odgovori". Autori članka su Ljubica Đukanović i Vedran Jelinović.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22) izmijenjeni su i dopunjeni brojni instituti radnog prava i radnog zakonodavstva. Umjesto standardne obrade pojedine teme, u ovome članku dajemo odgovore na neka od učestalih pitanja naših pretplatnika i polaznika seminara/webinara u vezi primjene novog zakonskog okvira od 1.1.2023. godine, a koje se tiču radnog odnosa na određeno vrijeme, obveznog sadržaja pisanog ugovora o radu, rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu, upućivanja radnika u inozemstvo, zaštite trudnica, roditelja i pružatelja skrbi, plaće, naknade plaće i primitaka na temelju radnog odnosa, prestanka radnog odnosa i dr.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag