U Nar. nov., br. 51/23 od 12. svibnja 2023. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, koji stupa na snagu 20. svibnja 2023.

Zakonom o sudskim pristojbama propisuje se način naplate sudskih pristojbi za radnje koje sud poduzima na zahtjev stranke u sudskim postupcima. 

Izmjenama Zakona pristupilo se radi redefiniranja pojedinih rješenja koja su se zbog nedovoljne preciznosti u praksi različito tumačila, i to prvenstveno onih koja se odnose na sam nastanak pristojbene obveze, definiciju pristojbenog obveznika i posljedice propuštanja plaćanja sudske pristojbe u propisanim rokovima u elektroničkoj komunikaciji.

Nadalje, u Zakonu je potrebno terminološki uskladiti i doraditi pojedine odredbe o oslobođenju od plaćanja sudskih pristojbi kako se u provedbi ne bi ograničavalo pravo ovlaštenika ovoga prava, a posebno se propisuje zaštita prava potrošača na vremenski ograničen pristup sudu oslobođenjem od plaćanja sudske pristojbe u slučajevima postojanja pravomoćne sudske odluke za zaštitu kolektivnih interesa.

U tekstu Zakona se kunski novčani iznosi usklađuju s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a provodi se i terminološko usklađenje ovoga Zakona s drugim propisima.

Natrag