U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/23 objavljen je članak "Utjecaj europskih propisa na korištenje rodiljnog dopusta". Autorica članka je mr. Renata Turčinov.

U slučaju da je radnica prije zaposlenja u RH određeno vrijeme radila kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, Europskog ekonomskog prostora ili u Švicarskoj, radni odnos iz druge države članice može utjecati na korištenje rodiljnog dopusta u RH. Navedeni utjecaj ostvarit će se kroz primjenu Uredbe (EZ) br. 883/2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 kojom se uređuje postupak provedbe Uredbe 883/04, što je i tema ovoga članka.

Primjenjujući „Načelo asimilacije činjenica“, kod odlučivanja o pravu na naknadu plaće za vrijeme rodiljnog dopusta radnice, koja je prije zaposlenja u RH radila i u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj, uzet će se u obzir sve plaće koje su joj isplaćene u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je otvorila rodiljni dopust. To znači da će joj se, pored plaća isplaćenih od strane hrvatskog poslodavca, priznati i plaće koje joj je isplatio poslodavac druge države članice prema uredno potpisanim i ovjerenim potvrdama o plaći propisanim zakonodavstvom te druge države članice, a ako su one isplaćene u navedenom šestomjesečnom razdoblju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag