U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljena je Uredba o Tarifi upravnih pristojbi koja stupa na snagu 1.1.2023.

Ovom Uredbom propisuju se opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 92/21 - 95/21–ispr.).

Natrag