U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Troškovi prijevoza na posao i s posla - isplata radnicima i porezni tretman". Autori članka su Dražen Opalić i Gordana Lončar.

Poslodavci mogu, sukladno svojem aktu (ugovoru/pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru), svojim radnicima nadoknaditi troškove prijevoza na posao i s posla. Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za neoporezivu isplatu tih troškova.

Tako je propisano da se svi troškovi mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza mogu isplatiti radniku neoporezivo, ali samo temeljem vjerodostojnih isprava pri čemu se vjerodostojnom ispravom smatraju i javno objavljeni/dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika. Međutim, ako je cijena prijevoznih karata u mjesnom javnom prijevozu općepoznata tada nije potrebna ni potvrda ni cjenik prijevoznika što ne vrijedi za međumjesni javni prijevoz kada je potreban cjenik ili potvrda.

O navedenom, uz mišljenja Porezne uprave te na praktičnim primjerima popunjavanja JOPPD obrasca detaljno je napisao u ovom članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag