U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljene su Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita.

Natrag