U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Pregled izmjena i dopuna Zakona o mobilnim radnicima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (Nar. nov., br. 152/22; u nastavku: Zakon) se dodatno hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije.

Vozači - mobilni radnici su dužni počevši od 2. veljače 2022. ručno bilježiti podatke o prelasku granice države članice, prema posebnim pravilima uz primjenu izuzeće za bilateralni prijevoz robe ako vozač koji obavlja bilateralni prijevoz povrh toga obavlja jednu aktivnost utovara i/ili istovara u državama članicama ili trećim zemljama kroz koje prolazi, pod uvjetom da niti utovaruje niti istovaruje robu u istoj državi članici.

Zakon propisuje posebna pravila, zahtjeve i mjere kontrole, kako u pogledu upućivanju vozača poduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja upućuje vozače na državno područje Republike Hrvatske (u nastavku: RH), tako i vozača poduzeća s poslovnim nastanom u RH koja upućuje vozača na područje druge države članice, u slučajevima predviđenim Direktivom (EU) 2020/1057.

Izmjenama i dopunama Zakona uspostavljeni su primjereniji uvjeti rada i socijalna zaštita za vozače, kao i primjereniji uvjeti poslovanja i poštenog tržišnog natjecanja za cestovne prijevoznike.  Isto tako osigurana je jednakost postupanja vezano uz upućivanje vozača na području svih država članica.

Zakon se primjenjuje na cestovni prijevoz tereta gdje najveća dopuštena masa vozila prelazi 3,5 tona, što uključuje prikolicu ili poluprikolicu, kao i na cestovni prijevoz putnika vozilima koja su konstruirana ili trajno prilagođena za prijevoz više od devet osoba, uključujući vozača, a namijenjena su za prijevoz putnika. Zakon se isto tako primjenjuje i na prijevoznike, mobilne radnike koji sudjeluju u aktivnostima cestovnog prijevoza i vozače kao i na samozaposlene vozače, radionice za ugradnju, aktivaciju, ispitivanje, kalibriranje, plombiranje i demontažu tahografa te ispitivanje ograničivača brzine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag